Rešavanje problema sa daljinskim upravljačem

Koraci za proveru ispravnosti:

Postoji nekoliko faktora zbog kojih Vaš daljinski upravljač ne radi. Najčešća su fizička oštećenja, problemi sa baterijom, problemi sa uparivanjem (EON smart box) ili problemi sa infracrvenim senzorom na daljinskom upravljaču i boksu.

  • PROMENITE BATERIJE

Preporučujemo da zamenite baterije kao prvi korak i proverite da li + i – krajevi baterija odgovaraju urezima + i – na daljinskom upravljaču. Kod daljinskog upravljača za EON smart box proverite indikaciju prazne baterije na ekranu televizora u meniju Podešavanja/ Korisnička podešavanja/ Daljinski upravljač.

  • RESETUJTE BOX

Isključite box iz struje na nekih 10 minuta pa ga uključite ponovo. Pokušajte da zadate bilo koju komandu sa daljinskim upravljačem.

  • UPARITE PONOVO DALJINSKI UPRAVLJAČ (EON smart box)

U meniju Podešavanja/ Korisnička podešavanja/ Daljinski upravljač moguće je proveriti status uparivanja. Vaš daljinski upravljač možete ponovo upariti na sledeći način: Na razdaljini od 25 cm od box-a istovremeno je potrebno da pritisnete i 3 sekunde zadržite tastere „Pojačaj ton“ i „Promeni kanal“, dok se ne upali zelena lampica.

  • PROVERITE PREPREKE IZMEĐU DALJINSKOG UPRAVLJAČA I BOX-A

Ako postoje neki objekti između senzora na daljinskom upravljaču i box-a, infracrveni signali mogu biti blokirani. Proverite da nema objekata ispred ovih područja.

  • PROVERITE DA LI JE DALJINSKI UPRAVLJAČ U TV ILI STB MODU (EON smart box)

Da bi daljinski upravljač reagovao na komande potrebno je da u vrhu daljinskog upravljača svetli lampica plave boje (LED STB). Ukoliko na daljinskom upravljaču svetli samo lampica zelene boje, pritisnite u gornjem levom uglu dugme TV /STB. Na taj način daljinski upravljač će se vratiti na funkciju EON box-a.

Ukoliko ste isprobali sve mogućnosti za rešavanje problema, a daljinski upravljač i dalje ne radi, potrebno je da nas kontaktirate ili posetite naše najbliže prodajno mesto kako bi dobili dalje instrukcije.

Zamena daljinskog upravljača:

Ukoliko daljinski nije pretrpeo fizičko, mehaničko ili drugo oštećenje pravo na besplatnu zamenu daljinskog upravljača imaju korisnici:

  • Bez potpisanog korisničkog ugovora, sa aktivnom pretplatom u prvih 6 meseci nakon aktivacije uređaja
  • Sa potpisanim i aktivnim korisničkim ugovorom tokom trajanja ugovorne obaveze od 24 meseca
  • Preuzmite cenovnik