Politika privatnosti

NET TV PLUS POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

tekst revidiran u maju 2018.

U ovoj Politici o zaštiti privatnosti navedene su vrste ličnih podataka koje prikupljamo, kako ih koristimo, sa kim ih delimo, kao i kako štitimo lične podatke prikupljene od korisnika naših usluga i posetilaca našeg veb-sajta (u daljem tekstu: Korisnici). Ova Politika privatnosti predstavlja dopunu naših Opštih uslova za pružanje NetTV Plus usluge u pogledu pitanja zaštite privatnosti i ličnih podataka.

Pored toga, ova Politika se primenjuje i na naše podagente koji u svojstvu fizičkog lica deluju kao podrška prodajnim aktivnostima za Net TV Plus uslugu (podagenti).

Ko smo mi:

U smislu važećih zakona o zaštiti podataka, mi, Solford Trading Limited, kompanija sa ograničenom odgovornošću, organizovana u skladu sa zakonima Kipra, sa sedištem na adresi Pamelva Court, kancelarija 101, Griva Digeni 2 kai Anastasiou Sioukri, 3105 Limassol, Kipar predstavljamo rukovaoca podacima koji pruža uslugu Net TV Plus.

Ovaj dokument sadrži sledeće informacije:

 1. Vrste ličnih podataka koje obrađujemo
 2. Svrha i pravni osnov za obradu ličnih podataka
 3. Obrađivači podataka
 4. Period zadržavanja podataka
 5. Mere kreirane u cilju zaštite ličnih podataka
 6. Vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima
 7. Informacije za kontakt
 8. Kolačići
 9. Razno

Kratak pregled važnih informacija
Detaljno pravno objašnjenje

1. Vrste ličnih podataka koje obrađujemo:

Ovde možete pronaći informacije o ličnim podacima koje posedujemo i koje obrađujemo. Najčešće su u pitanju osnovni lični podaci koje ste dostavili prilikom kupovine usluge ili koje su nam ostavili naši podagenti prilikom zasnivanja poslovnog odnosa sa njima.

„Lični podaci“ u ovoj Politici o zaštiti privatnosti podrazumevaju informacije o vama koje dostavljate prilikom pristupanja ili korišćenja usluge, a na osnovu kojih možemo otkriti vaš identitet. Ove informacije mogu da sadrže vaše ime i prezime, datum rođenja, broj lične karte ili pasoša, poštansku adresu, adresu elektronske pošte, broj telefona, token za plaćanje, korisničko ime, broj puta koliko ste pristupili usluzi, tehničke informacije o uređaju koji koristite da biste primali naše usluge i IP adresu računara ili uređaja.

Kada su u pitanju naši podagenti o njima prikupljamo: ime, prezime, telefon, email, grad I regiju i sve ostale podatke nepohodne za zasnivanje ugovora.

2. Svrha i pravni osnov za obradu ličnih podataka:

Kao prvo, sve vaše lične podatke koristimo u skladu sa našim ugovornim odnosom kako bismo vam pružili uslugu na osnovu vašeg zahteva. Konkretne svrhe u koju koristimo vaše lične podatke navedene su u desnoj koloni.

Na osnovu legitimnog interesa koristimo samo određene podatke o vama za potrebe promotivnih aktivnosti, kao i u svrhu sprečavanja prevare/zloupotrebe (bezbednost).

Takođe koristimo lične podatke i naših podagenata u cilju preduzimanja koraka u vezi sa zasnivanjem poslovne saradnje, kao i sklapanjem i izvršenjem ugovora.

Konačno, na osnovu pravnog zahteva u pisanoj formi upućenog od strane državnih organa, možemo otkriti vaše lične podatke na način koji propisuje zakon ili kada je to neophodno kako bi se ispunili zakonski uslovi.

Svi lični podaci se strogo prikupljaju i obrađuju kako bismo mogli da vam pružimo uslugu na vaš zahtev, odnosno izvršimo ugovor (uključujući: besplatan probni period, pretplatu na mesečnom nivou, pretplatu za 3, 6, 12 ili 24 meseca ili bilo koji drugi plan plaćanja). U skladu sa ugovorom koji imamo sa vama, vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe:

 • Vršimo identifikaciju i proveru identiteta korisnika
 • Omogućavamo vam da pristupite veb-sajtu i koristite uslugu NetTV Plus, kao i da kreirate i upravljate svojim nalogom
 • Proveravamo vaš kreditni rejting
 • Vodimo evidenciju o korisnicima
 • Pružamo vam uslugu
 • Vršimo isporuku
 • Odgovaramo na vaše upite i zahteve
 • Rešavamo vaše prigovore
 • Pružamo podršku korisnicima (što podrazumeva i sve relevantne informacije koje se odnose na pružanje usluge (slanje obaveštenja o isteku pretplate i slično, kao i snimanje poziva upućenih servisu za podršku korisnicima)
 • Obračunavamo uplate (uključujući i uplate realizovane putem treće specijalizovane strane)
 • Obrađujemo uplate

Obrada ličnih podataka u gore navedene svrhe neophodna je za izvršenje ugovora ili korake koje preduzimamo pre sklapanja ugovora, a na osnovu zahteva Korisnika. Ukoliko odbijete da dostavite navedene lične podatke, nećemo moći da vam pružimo uslugu.

Na osnovu legitimnog interesa lične podatke obrađujemo interno kako bismo otkrili i prepoznali probleme/greške prilikom pružanja usluge, kao i da bismo otkrili i prepoznali prevaru i zloupotrebu. Da bismo otkrili potencijalnu zloupotrebu ili grešku, kontaktiraćemo vas na osnovu podataka koje ste dostavili.

Na osnovu legitimnog interesazadržavamo pravo da upotrebimo vaše lične podatke kako bismo sproveli istraživanje o našoj ponudi i kvalitetu usluge. Takođe, iz istog razloga povremeno ćemo vas informisati o ponudama sličnim onoj za koju ste izrazili interesovanje. Ukoliko ne želite više da primate informacije promotivne prirode, možete nam u bilo kom trenutku poslati e-mail na office@nettvplus.com ili jednostavno kliknite na link za odjavu u samom e-mail-u koji ste dobili od nas. Kada se odjavite, vaše lične podatke više nećemo obrađivati u ove svrhe.

Što se tiče aktivnosti naših podagenata, mi koristimo vaše lične podatke samo da bi preduzeli neophodne korake pre postizanja dogovora sa vama kao našim agentom prodaje, i radi stupanja u ugovorni odnos sa vama, gde:

 • vršimo neophodne provere pre nego što sklopimo ugovor,
 • koristimo vaše lične podatke da bi vodili evidenciju o našim podagentima,
 • koristimo vaše lične podatke da vam vršimo uplate,
 • da vas kontaktiramo u vezi sa izvršenjem ugovorne obaveze ako smatramo potrebnim,
 • da pratimo i proveravamo vaš rad sa našim korisnicima,
 • da preduzimamo bilo koju drugu radnju neophodnu za izvršenje ugovora.

U određenim okolnostima možemo dobiti zahtev da objavimo ili podelimo vaše lične podatke kako bismo ispunili zakonsku ili regulatornu obavezu (na primer, zahtevi u vezi sa poreskim ili finansijskim izveštajima ili kada je potrebno otkriti ime korisnika u svrhu plaćanja pretplate za javni servis) ili da bismo postupili po sudskom nalogu ili drugom pisanom i obrazloženom pravnom zahtevu ovlašćenih državnih organa koji zahtevaju obelodanjivanje ličnih podataka. Takođe, možemo objaviti vaše lične podatke trećim stranama kada je obelodanjivanje i zakonski dozvoljeno i neophodno za zaštitu ili odbranu naših prava, ispunjavanje naših uslova korišćenja ili zaštitu vaših prava ili prava javnosti.

Ne koristimo automatizovano profilisanje, niti donosimo odluke na osnovu toga. Nećemo prodati vaše lične podatke trećim licima.

3. Obrađivači podataka:

Obrađivači podataka su naši poslovni partneri sa kojima sarađujemo kako bismo vam pružili uslugu i da sarađuju sa vama ako ste naš podagent.

Ono što treba da znate je da u većini slučajeva sarađujemo sa kompanijama unutar Evropskog ekonomskog prostora (EEP), ali ukoliko to nije slučaj, primenjujemo odgovarajuće mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke. Ove zaštitne mere su navedene u našim ugovorima o obradi podataka i standardnim ugovornim klauzulama koje smo potpisali sa njima.

U cilju pružanja usluge, ili saradnje sa našim podagentima, potrebno je da sarađujemo sa različitim poslovnim partnerima koji nam pomažu da vam pružimo uslugu u skladu sa vašim zahtevom i na najjednostavniji način. Nastojimo da sarađujemo sa partnerskim organizacijama koje su osnovane u okviru EEP, međutim, čak i kada su u pitanju partneri izvan EEP, uvek biramo one koji omogućavaju adekvatan nivo zaštite vaših ličnih podataka u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i njenim tehničkim standardima (46.2 (c)). Sa partnerima koji su van EEP, sklopili smo precizne ugovore u kojima su tačno definisane namene u koje mogu koristiti vaše lične podatke, a u skladu sa našim uputstvima, i oni garantuju da ih neće koristiti u bilo koju drugu svrhu. Lični podaci koje prenosimo našim obrađivačima u zemljama za koje Evropska komisija (EK) nije izdala odluku o adekvatnosti zaštićeni su standardnim ugovornim klauzulama odobrenim od strane EK-e, a koje smo potpisali i implementirali sa partnerima u ovim zemljama. Dodatne informacije dostupne su na zahtev.

Koristimo obrađivače podataka u oblastima koje obuhvataju: brojne agente, odnosno naše tačke za prodaju i kontakt, kao i podršku korisnicima na određenoj teritoriji, koju možete pronaći na našem veb-sajtu. Pored toga, sarađujemo sa kompanijama koje nam omogućavaju da vam pružamo tehničku i korisničku podršku, obrađujemo vaše zahteve za naručivanje usluge putem našeg veb-sajta, osiguramo vaše platne transakcije na veb-sajtu i sprečimo podnošenje lažnih zahteva, kao i da vam dostavimo važna obaveštenja i komuniciramo sa vama putem društvenih mreža. Što se tiče naših podatagenata mi se oslanjamo na postojeću prodajnu mrežu i treće strane koje sarađuju sa njima.

4. Period čuvanja podataka:

Čuvamo vaše lične podatke dostavljene u skladu sa ugovorom koji ste sklopili sa nama tokom perioda pružanja usluge i 2 godine nakon što prestanete sa korišćenjem usluge. Isto se primenjuje i na naše podagente.

Određene lične podatke koje smo prema zakonu obavezni da čuvamo, možemo zadržati i duže.

Vaši lični podaci se čuvaju kod nas i/ili naših obrađivača podataka, isključivo onoliko dugo kojliko je potrebno da ispunimo naše obaveze. Pored toga, neke od vaših ličnih podataka zadržavamo dve godine od datuma kada ste prestali da koristite našu uslugu (tj. kada je vaš ugovor o pružanju Usluga ili besplatan probni period završen) za potencijalne zahteve pravne prirode u vezi sa pružanjem naše usluge.

Što se tiče naših podagenata, mi čuvamo vaše lične podatke sve dok ste naši podagenti. Ako ne stupite u podagentni odnos sa nama, odmah ćemo obrisati vaše podatke. Nakon isteka našeg poslovnog odnosa, vaše podatke držimo dve godine za potrebe ostvarivanja naših i vaših prava u tom periodu.

Nakon isteka ovog perioda, preduzećemo korake da podatke učinimo anonimnim na odgovarajući način, tako da više ne možete biti identifikovani na osnovu njih, osim kada su u pitanju lični podaci za koje važeći zakon propisuje da se zadržavaju tokom dužeg perioda

5. Mere kreirane u cilju zaštite ličnih podataka:

Detaljne informacije o tehničkim merama koje primenjujemo u cilju zaštite vaših ličnih podataka možete dobiti na osnovu pisanog zahteva upućenog našem službeniku za zaštitu ličnih podataka (DPO) (na adresu: dpo@nettvplus.org).

Svi lični podaci koje pružate će biti potpuno zaštićeni u skladu sa najnovijim standardima ove industrije, kako je propisano Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti. Preduzimamo razumne mere zaštite ličnih podataka od zloupotrebe, gubitka i neovlašćenog pristupa. Lični podaci se čuvaju na našim serverima i zaštićeni su sigurnim mrežama kojima mogu da pristupe samo ovlašćeni zaposleni. Više informacija o sigurnosnim merama koje primenjujemo u našim sistemima možete dobiti putem zahteva upućenog našem službeniku za zaštitu podataka (na adresu: dpo@nettvplus.org).

6. Vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima:

Imate pravo da vidite koje vaše lične podatke posedujemo, kao i da ispravite lične podatke koji nisu tačni. To možete uraditi sami na našem veb-sajtu, na vašem nalogu, ili nam možete poslati obrazac sa ovim zahtevom kako je navedeno u ovoj proceduri .

Možete tražiti od nas da prekinemo obradu vaših ličnih podataka ograničimo), dok odlučujemo o vašim zahtevima navedenim u desnoj koloni.

Kada se obrada zasniva na našem legitimnom interesu ili je u svrhu direktnog marketinga, imate pravo da se podnesete prigovor u vezi s takvom obradom.

Imate pravo da zahtevate brisanje podataka. Kada istekne određeni period zadržavanja podataka i ne postoje drugi zakonski razlozi za čuvanje vaših ličnih podataka, mi ćemo ih obrisati. Međutim, ako mislite da to nismo uradili iz bilo kog razloga, imate pravo da saznate koje lične podatke o vama posedujemo i možete tražiti da ti podaci budu obrisani.

Ako želite da prenesete svoje lične podatke drugom entitetu, mi ćemo vam dati pregled svih vaših ličnih podataka kako biste to učinili.

Odgovorićemo najkasnije u roku od mesec dana na svaki od navedenih zahteva. Detaljan postupak za ostvarivanje svih navedenih prava možete pronaći na sledećem linku.

Ova prava se shodno primenjuju i na naše podagente, tamo gde ih je moguće ostvariti.

U bilo kom trenutku možete tražiti od nas da navedemo sve lične podatke koje imamo o vama, kao i da ispravimo lične podatke za koje smatrate da su netačni. Možete to učiniti sami na vašem nalogu ili možete ostvariti svoje pravo na informacije i ispravke (kao i sva druga prava) u skladu sa ovom procedurom i mi ćemo odgovoriti na vaš zahtev u roku od mesec dana.

Pored toga, imate pravo da zatražite od nas da ograničimo pristup vašim ličnim podacima u sledećim slučajevima:

 • Ako tokom provere tačnosti ličnih podataka utvrdite da su lični podaci netačni, nećemo ih obrađivati;
 • Ako verujete da vaši lični podaci nisu obrađeni u skladu sa zakonom, imate pravo da se usprotivite brisanju i zatražite ograničenje;
 • Ako nam više nisu potrebni vaši lični podaci, ali su vama potrebni da biste podneli, ostvarili ili obrazložili pravni zahtev u vezi sa zaštitom ili odbranom vaših prava (u sudskom ili drugom postupku);
 • Takođe, obrada biće ograničena ukoliko ste uložili prigovor na obradu zasnovanu na legitimnom interesu tokom perioda koji je potreban za odlučivanje o vašem zahtevu.

Uz slanje zahteva za ograničenje, potrebno je da obrazložite razloge na osnovu kojih podnosite takav zahtev. Tokom perioda ograničenja čuvaćemo vaše lične podatke, ali ih nećemo obrađivati.

Takođe, imate pravo da uložite prigovor na obradu ukoliko se vaši lični podaci koriste za direktni marketing. U drugim slučajevima, kada ostvarujete pravo na prigovor, biće ispitano da li je prigovor osnovan i nastavićemo sa obradom ukoliko ocenimo da za to postoji pretežniji interes.

Dakle, možete podneti prigovor na obradu kada su vaši lični podaci prikupljeni na osnovu legitimnih interesa ili u cilju direktnog marketinga. Onog trenutka kada podnesete prigovor, prekinućemo obradu ličnih podataka u navedenu svrhu, osim ako su naši legitimni interesi za obradu pretežniji u odnosu na vaše interese, prava i slobode ili ako je obrada neophodna za uspostavljanje, primenu ili odbranu zahteva pravne prirode. Imajte na umu da imamo pravo da odbijemo da postupimo po neosnovanim ili neprimerenim zahtevima.

Pored toga, imate pravo da zahtevate da se vaši lični podaci obrišu kada više nisu neophodni za svrhu za koju smo ih prvobitno prikupili ili obradili. Ovo pravo se ne primenjuje na lične podatke koje moramo da čuvamo u skladu sa merodavnim zakonom ili zbog potencijalnih pravnih zahteva u vezi sa korišćenjem naše usluge (u periodu od 2 godine nakon prestanka usluge, kako je definisano u ovoj Politici1). Lični podaci koje ste nam dali na osnovu pristanka mogu se obrisati odmah, ako ste povukli svoju saglasnost, ili ako je u pitanju direktni marketing. Isto važi i za slučaj kada ste nam dostavili lične podatke na osnovu legitimnog interesa, ali se protivite takvoj vrsti obrade i ne postoji pretežniji legitimni interes za nastavak ove obrade.

Konačno, možete ostvariti svoje pravo na prenošenje ličnih podataka tako što ćete tražiti od nas da vam dostavimo sve vaše lične podatke u elektornskom obliku, koje nakon toga možete predati bilo kom drugom entitetu. Nismo u mogućnosti da direktno prenesemo vaše lične podatke direktno drugom entitetu.

Ova prava se shodno primenjuju i na naše podagente, tamo gde ih je moguće ostvariti. Za više informacija o ostvarivanju vaših prava možete se obratiti našem službeniku za zaštitu ličnih podataka elektronskim putem na adresu: dpo@nettvplus.org.

* Ovo takođe nije primenjivo ako ste sklopili ugovor sa minimalnim periodom trajanja koji vas obavezuje da budete naš korisnik u određenom vremenskom periodu. U tom slučaju možete da se pozovete na ovo pravo u skladu sa uslovima za prekid takvog ugovora koji su definisani u našim Opštim uslovima i odredbama.

7. Informacije za kontakt:

Za sva pitanja možete se obratiti našem službeniku za zaštitu ličnih podataka elektronskim putem na adresu: dpo@nettvplus.org.

Prigovor možete podneti Nacionalnom organu za zaštitu ličnih podataka u vašoj zemlji.

Za više informacija o ostvarivanju vaših prava možete se obratiti našem službeniku za zaštitu ličnih podataka elektronskim putem na adresu: dpo@nettvplus.org.

U bilo kom trenutku možete podneti prigovor Nacionalnom organu za zaštitu ličnih podataka na Kipru (država našeg sedišta) na sledećoj adresii: Kancelarija Poverenika za zaštitu ličnih podataka („Poverenik“), Office of the 1, iasonos Str. 2nd Floor, 1082 Nicosia, Cyprus, P.O. BOX 23378, 1682 Nicosia, ili elektronskim putem na adresu: commissioner@dataprotection.gov.cy

Takođe, možete podneti prigovor i nadležnom organu za zaštitu podataka u vašoj zemlji.

8. Kolačići:

Prilikom posete našeg veb-sajta, bićete obavešteni o kolačićima koje koristimo, kao i o vrsti ličnih podataka koje oni prikupljaju. Vi odlučujete da li ćete prihvatiti korišćenje ovih kolačića (osim u slučaju ako je njihovo korišćenje neophodno za pravilno funkcionisanje veb-sajta).

Na našem veb-sajtu koristimo kolačiće ili druge tehnike standardne za našu industriju koje prikupljaju određene lične podatke (IP adresu sa koje pristupate veb-stranici, naziv zemlje iz koje posećujete veb-stranicu, vreme pristupa itd.) kako bismo vam omogućili funkcionalniji pristup našem veb-sajtu i predstavili relevantniji sadržaj. Detaljne informacije o kolačićima koje koristimo dobićete prilikom vaše prve posete veb-sajtu i na našoj Politici o Kolačićima. Saznaćete i koji kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje veb-sajta. Informisaćemo vas i koji su kolačići opcioni i za njih možete sami odlučiti da li ćete ih prihvatiti.

9. Razno:

Možemo preneti vaše lične podatke trećoj strani u slučaju reorganizacije, restrukturiranja, spajanja, sticanja ili prenošenja imovine pod uslovom da je primalac podataka saglasan da postupa sa vašim ličnim podacima u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu 25.05.2018.
Sve izmene ove Politike biće objavljene na našem veb-sajtu.