Web player

Pokrenite player tako što ćete u web browser-u ukucati: web.nettvplus.com ili jednostavno kliknite na sledeći link: http://web.nettvplus.com

 1. Nakon pokretanja player-a, izaberite željeni jezik i u predviđena polja unesite mail adresu i lozinku sa kojom ste registrovani na Moj NetTV korisničkom portalu. 2. Nakon uspešne prijave otvara se početna strana koja sadrži glavnu navigaciju i informacione banere. Klikom na neki od banera pokreće se emisija ili kanal, ili neka druga web stranica. 3. Izborom opcije kanali, otvara se stranica sa prikazom liste kanala i liste emisija. 4. Prikaz liste emisija možete modifikovati klikom na ikonicu koja se nalazi ispod linka opcije. 5. Kanal možemo pustiti klikom na play ikonicu (sa liste kanala kao i iz liste emisija. Protekle emisije pratite klikom na ikonicu gledaj unazad sa liste kanala). 6. Klikom na info ikonicu dobijate detaljan info o izabranoj emisiji. 7. Klikom na X ikonicu zatvarate trenutno pušteni kanal i vraćate se u listu emisija. Klikom na naziv emisije u ovom prikazu dobijate detaljne informacije o emisiji (kao na prethodnoj fotografiji). Klikom na ikonicu podsetnika aktivirate isti za izabranu emisiju. 8. Podsetnik možete aktivirati klikom i na ikonicu u podsetnika u prozoru sa detaljnim informacijama. 9. Izborom linka "podsetnici" prikazaće se svi aktivni podsetnici. 10. U zakazano vreme prikazaće se info o  zakazanoj emisiji. Pregled iste će započeti automatski u narednih 15 sekundi. Možete otkazati pregled emisije klikom na dugme otkaži. 11. Filtriranje liste kanala:

  - Unosom naziva kanala u pretragu.  - Klikom na simbol ekrana ispod logotipa aplikacije. 12. Klikom na link "opcije" možete pogledati:

  - Pregled paketa;  - Informacije o nalogu i mogućnost odjave iz aplikacije;  - Podesiti kvalitet reprodukcije videa;

  - Podešavanje i izmena jezika aplikacije;  - Promeniti PIN kod;  - Dobiti kontakt informacije.